Vergadering 16/9/2009, lokaal Quicky.                        

 

Aanwezig: Kurt, Geert en Stefan.

1. Meer info over het laten maken van stempels.

Er is een overeenkomst over het laten maken van een stempel. Er zal één stempel besteld worden met logo GZV om op lidkaarten en omslagen te plaatsen.

 

2. Reglementen.

Zullen op de site geplaatst worden zodat ieder lid alle reglementen kan doornemen.

 

3. Organiseren van een reglementen infodag?

Er zal een reglementen–voormiddag gehouden worden om de nieuwe deelnemers aan de competitie beter in te lichten over het “kaderspel” daar er nogal wat onduidelijkheid heerst bij de nieuwkomers.

 

4. De publicering van de uitslagen in de weekbode, toelichting.

De Weekbode heeft een ruimte voorzien om een beperkte info onder de rubriek Izegem en Tielt te plaatsen.

 

5. Uitleg over de berekening van de competitie-uitslagen en het klassement.

Na de eerste ronde komen de beste 3 ploegen van iedere reeks in de poule A.

Iedere gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Gelijkspel beide ploegen 1 punt.

 

6. De verwerking en berekening van de resultaten “Bekercompetitie”.

Het bestuur besliste dat de bekerwedstrijden enkel meetellen om aan de 5 wedstrijden te komen om aan het individueel kampioenschap te kunnen deelnemen. Bij de Bekerwedstrijden worden anders geen verrekeningen gemaakt.

 

6. Verslagen van de vorige vergaderingen zijn nog niet op de site gekomen, deze worden aangevuld.

 

7. De trofeeën.

De eerste, tweede ploeg in iedere reeks (van 2e ronde die betwist wordt na Nieuwjaar), de Bekerfinalisten en finalisten van individueel- en duo-kampioenschap.

 

8. Waar liggen de grenzen als er twee reeksen komen?

Deze zijn moeilijk vast te leggen daar er niet kan voorspeld worden hoeveel ploegen volgend seizoen zullen inschrijven.

 

9. De aanvraag om een speler “te wisselen” van de ploeg Germinal is niet goedgekeurd.

Er was een aanvraag binnen om een speler te wisselen. Een reeds ingeschreven speler te schrappen uit de spelerslijst en deze te vervangen door een nieuwe speler.

Het bestuur gaat ervan uit dat de speler in kwestie zijn lidgeld betaald heeft en dus reglementair is ingeschreven en dus ook niet zonder reden mag geschrapt worden uit de competitie. Deze speler kan zich via een overgangsregeling inschrijven in een andere ploeg.