Verslag van vergadering 16 april 2009

 

AANWEZIG: Stefan De Backer, Geert Librecht, Kurt Cardoen.

Op 16 april hebben de bestuursleden van de GZV hun eerste bestuursvergadering gehouden in lokaal ‘t Molentje. Hieronder een verslag van deze bijeenkomst.

Inschrijvingen.

De lokalen kunnen nog inschrijven tot 1 mei. De ledenlijsten kunnen dan vanaf 1 mei worden doorgefaxt of binnengebracht in lokaal Quicky. Deze ledenlijsten moeten binnen zijn uiterlijk tegen 15 mei. Vergeet niet het lidgeld te storten (10€ per lid).

Indeling van de ploegen.

Daar de ledenlijsten nog niet allemaal binnen zijn is het voor het bestuur nog altijd een beetje gissen naar het aantal ploegen. We zitten zo wat op een grens om alles af te werken in één reeks. Als er nu nog ploegen inschrijven zien we ons verplicht om het nieuwe seizoen te starten in twee reeksen. De vraag die men zich natuurlijk onmiddellijk zal stellen is, hoe zal men dan die reeksen indelen? Wel het antwoord is simpel. De reeksen zullen worden ingedeeld volgens loting. Deze reeks(en) zal(zullen) dan volledig worden afgewerkt met heen- en terugwedstrijden en aan de hand van dit klassement worden de ploegen dan heringedeeld voor een tweede ronde.

Kalender opstellen.

Op dit moment is het uiteraard onmogelijk een definitieve kalender op te stellen omdat de ploegen nog kunnen inschrijven. Wel hebben we al eens gekeken hoeveel speeldagen er beschikbaar zullen zijn. Er zijn normaal gezien een 25 tal speeldagen mogelijk. Onze kalender zal er wel iets anders uit zien. Onze ploegencompetitie zal dieper doorgaan in het seizoen en een individueel kampioenschap zal eerder in het seizoen plaats vinden.

Faxen van formulieren en uitslagen.

Alle formulieren zullen moeten gefaxt worden naar het correspondentieadres (051/48 63 55). Dit kan echter nog niet op dit moment. Er is nog geen faxtoestel aangesloten op dit nummer. Dit zal op 25 april wel het geval zijn, een faxtoestel wordt aangeschaft en aangesloten deze week.

Uitslagen verwerken.

Het bestuur heeft beslist dat er voorlopig geen programma zal worden aangekocht om de uitslagen te verwerken. Het verwerken van de uitslagen zal manueel gebeuren gezien de kostprijs van zo’n software. Wat betreft de uitslagen hebben we ook het invullen van de wedstrijdformulieren behandeld. Dit zal gebeuren op een enkel formulier. We raden hier wel aan een dubbeltje te bewaren in het lokaal en de echte “diehards” zullen wedstrijdformulieren kunnen afdrukken die ze zullen vinden op de site. Deze formulieren kunnen ze overschrijven, zelf invullen en laten aftekenen door de andere ploegverantwoordelijke.